Kategori: mål

The purpose of life is a life of purpose.
— Robert Eugene Byrne

Purpose - The Starting Point of Great Companies

En av de absolut viktigaste frågorna man bör ställa sig själv är Varför? Varför finns mitt företag? Varför finns jag? För att lära mig mer om varför ett syfte är så pass viktigt för ett företags framgångar har jag de senaste dagarna läst Nikos MourkogiannisPurpose – The Starting Point of Great Companies‘.

Nikos Mourkogiannis vill i ‘Purpose‘ framhäva att ett syfte är det som skiljer agnarna från vetet – det som skiljer framgångsrika företag från medelmåttliga. Alla framgångsrika företag har en gemensam nämnare: de har ett ett utpräglat syfte som genomsyrar hela verksamheten och visar företaget vägen till framgångar.

Vad är egentligen ett syfte?

Enligt Nikos finns det sex faktorer som identifierar ett syfte:

  1. Ett syfte baseras på moraliskt väletablerade idéer och normer. För att bygga ett företag som håller i längden, måste det baseras på idéer som funnits länge och är långsiktigt hållbara.
  2. Ett syfte uppmuntrar konkurrensanda och moral: syftet överlappar de båda områdena.
  3. Ett syfte relaterar människor till planer och ledare till sina medarbetare.
  4. Ett syfte kan inte väljas snabbt eller trollas fram från tomma intet; det måste upptäckas vilket i sig kan ta tid eller en hel del trial and error.
  5. Ett syfte är en fråga om ett företags liv eller död. Dess närvaro kan förändra ett företag och dess avsaknad kan förstöra en verksamhet. Som ett resultat av detta är ett syfte värt mer än något annat.
  6. Slutligen är ett syfte en paradox. Det kommer att öka intäkterna – men enbart om det efterföljs för syftets skull och inte för att tjäna pengar. Ett klart syfte kommer vidare att öka medarbetarnas moral, bygga företagets varumärke och hjälpa till att utforma företagets strategi – men det får aldrig reduceras till ett simpelt verktyg. Det är denna dualitet som gör att ett syfte är svårt att identifiera och nyttja – och det är även därför ett syfte är så viktigt.

Simple, clear purpose and principles give rise to complex and intelligent behavior. Complex rules and regulations give rise to simple and stupid behavior.
— Dee Hock

Läs merLäs mer