Etikett: Affärsutveckling

Good to Great: Why Some Companies Make the Leap...and Others Don't

Efter två hektiska pluggveckor har jag nu äntligen möjligheten att åter igen göra en sammanfattning av centrala tankar och budskap i en bok. Denna gång har jag läst Jim Collins ‘Good To Great’ som är resultatet av en omfattande studie Jim Collins och hans kollegor genomförde i syfte att kartlägga vad det är som gör att vissa företag går från ett mediokert till ett väldigt framgångsrikt stadium.

Good To Great‘ baseras på jämförelsestudier mellan en mängd mer och mindre kända företag (Abbott vs. Upjohn, Gilette vs. Warner-Lambert, Walgreens vs. Eckerd etc.). Utifrån dessa jämförelsestudier har Jim Collins och hans kollegor identifierat en mängd principer och områden som utmärker företag som lämnat det mediokra stadiumet bakom sig och blivit framgångsrika:

 • Nivå 5-ledarskap
 • Först vem… sen vad
 • Inse sanningens allvar (men tappa aldrig tron på företaget)
 • Igelkottprincipen
 • En organisationskultur präglad av disciplin
 • Teknologiacceleratorer
 • Svänghjulet och domedagssnurran

Läs merLäs mer

Jag har den senaste veckan suttit och tänkt igenom vad jag bör göra näst för att ta mitt företag ett steg framåt. Efter noga övervägande står jag och väljer mellan två val: att fortsätta som vanligt eller att ta in fler konsultuppdrag.

Som situationen är just nu pluggar jag heltid till ekonom, har ett löpande konsultuppdrag á 16h i veckan och återstoden lägger jag ner på en kombination av att utveckla Contentsate, att blogga och livet i övrigt (träning, kompisar, etc.). Jag har runt en månad kvar på min nuvarande termin, sen har jag runt 3 månaders ledighet från plugget. Det är just dessa 3 månader jag sitter och funderar över hur jag bäst skall spendera.

Att fortsätta som vanligt

Med att fortsätta som vanligt menar jag att under tremånadersperioden fortsätta som jag gör nu, dvs. att enbart jobba 16h i veckan med konsultarbeten och att lägga ner resterande tid på att utveckla Contentsate. Den stora fördelen med detta är att fokus läggs på produktutveckling och inte konsultverksamhet.

Nackdelen med detta upplägg är jag får fortsätta att arbeta helt själv då jag inte har kapital nog till att betala någon annans lön. Kör jag på det här spåret (även efter tremånadersperioden) kommer jag troligtvis kunna anställa först när en produkt blir lönsam vilket kan ta en hel del tid. Att jag är intresserad av att anställa beror på att jag tror att det blir roligare och mer givande att arbeta med de produkter som utvecklas samt att slutresultatet troligtvis blir bättre.

Den stora fördelen med detta vägval är som jag tidigare nämnt att fokuset läggs på produktutveckling. Paul Graham har skrivit en väldigt intressant artikel som behandlar problematiken med att finansiera en startup i sin artikel ‘How to Fund a Startup‘. I artikeln diskuterar Paul möjligheten till att finansiera sin startup genom att initialt bedriva konsultverksamhet och kommer fram till att konsultande till en viss mån kan vara bra för att minimera finansiellt risktagande. På lång sikt tycker dock Paul att konsultverksamhet kan få en förödande effekt då man fokuserar mer på sina uppdragsgivare än den produkt man utvecklar, ett fenomen som jag är mycket väl bekant med. Under de två år som jag konsultat för att kunna skaffa kapital till mina idéer har jag egentligen inte kommit någonvart förrän nu.

Consulting is where product companies go to die. So starting as a consulting company is like starting out in the grave and trying to work your way up into the world of the living.
— Paul Graham

Läs merLäs mer

The purpose of life is a life of purpose.
— Robert Eugene Byrne

Purpose - The Starting Point of Great Companies

En av de absolut viktigaste frågorna man bör ställa sig själv är Varför? Varför finns mitt företag? Varför finns jag? För att lära mig mer om varför ett syfte är så pass viktigt för ett företags framgångar har jag de senaste dagarna läst Nikos MourkogiannisPurpose – The Starting Point of Great Companies‘.

Nikos Mourkogiannis vill i ‘Purpose‘ framhäva att ett syfte är det som skiljer agnarna från vetet – det som skiljer framgångsrika företag från medelmåttliga. Alla framgångsrika företag har en gemensam nämnare: de har ett ett utpräglat syfte som genomsyrar hela verksamheten och visar företaget vägen till framgångar.

Vad är egentligen ett syfte?

Enligt Nikos finns det sex faktorer som identifierar ett syfte:

 1. Ett syfte baseras på moraliskt väletablerade idéer och normer. För att bygga ett företag som håller i längden, måste det baseras på idéer som funnits länge och är långsiktigt hållbara.
 2. Ett syfte uppmuntrar konkurrensanda och moral: syftet överlappar de båda områdena.
 3. Ett syfte relaterar människor till planer och ledare till sina medarbetare.
 4. Ett syfte kan inte väljas snabbt eller trollas fram från tomma intet; det måste upptäckas vilket i sig kan ta tid eller en hel del trial and error.
 5. Ett syfte är en fråga om ett företags liv eller död. Dess närvaro kan förändra ett företag och dess avsaknad kan förstöra en verksamhet. Som ett resultat av detta är ett syfte värt mer än något annat.
 6. Slutligen är ett syfte en paradox. Det kommer att öka intäkterna – men enbart om det efterföljs för syftets skull och inte för att tjäna pengar. Ett klart syfte kommer vidare att öka medarbetarnas moral, bygga företagets varumärke och hjälpa till att utforma företagets strategi – men det får aldrig reduceras till ett simpelt verktyg. Det är denna dualitet som gör att ett syfte är svårt att identifiera och nyttja – och det är även därför ett syfte är så viktigt.

Simple, clear purpose and principles give rise to complex and intelligent behavior. Complex rules and regulations give rise to simple and stupid behavior.
— Dee Hock

Läs merLäs mer

A journey of a thousand miles begins with a single step.
Lao Tzu, kinesisk filosof

Inspirationslitteratur #1

Hur skapar och utvecklar man framgångsrika företag? Vad är det som gör att vissa lyckas där andra har misslyckats?

Det här är frågor som jag grubblat över sedan jag startade mitt första företag för 3 år sedan. Hur skall jag egentligen gå till väga för att utveckla mitt lilla anonyma konsultbolag till ett framgångsrikt företag?

Syftet med den här bloggen är att dela med mig av mina tankar, mina idéer och de resultat jag finner i mina försök att identifiera vad som egentligen krävs för att skapa och utveckla ett framgångsrikt företag. Att jag gör detta i bloggformat känner jag är ett måste då det ger mig en möjlighet att få respons på mina idéer och mina tankar.

Inspirationslitteratur #2

För att finna de svar jag söker kommer jag att bedriva intensiva självstudier i affärsutveckling, entreprenörskap, marknadsföring, försäljning och psykologi. Sist jag gick i de här tankarna köpte jag runt 145 böcker (se bilderna till höger). Att ta del av och att ta åt sig av den kunskap som förmedlas i dessa böcker, podcasts och artiklar blir det första viktiga steg jag måste ta för att utveckla Agiley AB från ett anonymt konsultföretag till ett framgångsföretag. Utöver självstudierna och att praktiskt applicera de kunskaper jag förvärvat, kommer jag även aktivt att leta efter en eller flera mentorer som kan agera bollplank samt bistå med praktisk erfarenhet.

Jag är väldigt intresserad av att lära mig nya saker och att kunna angripa problem utifrån nya perspektiv, så om du själv läser böcker om affärsutveckling, entreprenörskap, marknadsföring, försäljning, psykologi m.m så hade jag verkligen uppskattat om du kunde lämna en kommentar med de böcker du rekommenderar eller skicka ett mail med din lista till sebastian [at] agiley.se.