Etikett: venture cup

Jag satt i förrgår och knåpade ihop årets bidrag till affärsidétävlingen Venture Cup (bidraget är direkt kopplat till det nya projektet jag arbetar med – jag lovar att jag kommer att berätta mer om detta relativt snart). Som hjälp till att komponera sitt bidrag samt för att kvalitetssäkra att bidragen täcker in de väsentligaste punkterna i en affärsidé har Venture Cup tagit fram en checklista som jag tycker är rätt bra att ha till hands.

När du utformar eller utvecklar dina affärsidéer kan det vara värt att tänka igenom följande frågeställningar:

Affärsidé

 • Har du beskrivit din varas/tjänsts grundié?
 • Har du beskrivit kundnyttan eller det problem din vara/tjänst löser?
 • Har du beskrivit vad som är unikt kring din vara/tjänst?
 • Har du beskrivit din varas/tjänsts prisbild?
 • Har du beskrivit vad din produkt kostar att köpa in respektive tillverka? (Tips av Anton Malmberg)
 • Har du beskrivit vilka som leveranterar din produkt och vilka styrkor respektive svagheter denna leverantör har? (Tips av Anton Malmberg)

Marknad

 • Har du beräknat hur stor din marknad är?
 • Vilken tillväxtpotential har marknaden?
 • Har du beskrivit vem din/dina kunder är?
 • Har du beskrivit hur du skall få dina kunder att bli intresserade av din produkt? (Tips av Lena)
 • Har du beskrivit hur och i vilka former din produkt/tjänst skall distribueras till slutkunden? (Tack till Johan Söderberg – se även Johans kommentar för exemplifiering av distributionsvägar)
 • Har du beskrivit vilka konkurrenter du har och vilka styrkor respektive svagheter du har gentemot dessa?

Affär

 • Har du beskrivit hur företaget kommer att generera intäkter?
 • Har du identifierat din/er roll inom företaget?
 • Har du uppskattat företagets vinstpotential?

Har du tips på fler vettiga frågor att ställa sig? Lämna gärna en kommentar!

Jag var igår på den första föreläsningen för kursen ”Affärsplanering för tillväxtföretag” (jag har skrivit lite om kursen tidigare här). Kursens syfte är att hjälpa entreprenörer och personer med tankar på att köra eget att utveckla sina koncept och sina idéer till det bättre. Kursens fokus kretsar kring att utveckla en affärsplan, dels processen i sig och dels resultatet i sig. Som jag förstod det kommer kursen att ha en väldigt hands-on approach med praktiska workshops och dyligt som är tänkt att hjälpa en att successivt utforma sin affärsplan.

Gårdagens föreläsning var spännande på många sätt. Först och främst gav den en möjlighet att knyta nya bekantskaper (det verkar vara en rätt heterogen grupp med olika erfarenheter och olika idéer). Vidare gav den en insikt om vad som komma skall och vad man kan tänkas att lära sig. Slutligen fanns en gästföreläsare i form av Fredrik Malmberg som berättade om hur han tagit företagen Membrayner och AirGlass från idéer till verklighet.

Examinationen på denna kurs kommer att genomföras i form av diskussioner om entreprenörskap, en loggbok om processen att ta fram sin affärsplan samt slutligen en presentation av sin affärsplan. För att ge dig som läsare en möjlighet att del av guldkornen av det som lärs ut kommer jag att skriva om merparten av det vi gör på kursen här på bloggen.

Venture Cup är en årligt återkommande affärsplanstävling där man som entreprenör får en möjlighet att utveckla och tävla med sina affärsidéer. Tävlingen utgörs av tre steg: det första steget utgörs av en inlämning av affärsidéen i sin korthet, det andra en inlämning av ett utkast till en affärsplan och det tredje, slutliga, steget en inlämning av en komplett affärsplan.

Jag har tävlat två gånger tidigare och siktar nu på att tävla min tredje gång. Jag har ännu inte tagit mig förbi steg ett och denna gång har jag som mål att åtminstone ta mig till steg två, dvs. ett utkast till en affärsplan. En faktor jag tror spelar stor roll i de tidigare misslyckanden är att jag har tävlat själv samt att jag har tävlat med en mängd idéer samtidigt. Denna gång är således ett av delmålen att hitta någon att tävla med, något som faktiskt är lättare sagt än gjort då jag inte har många i min umgängeskrets som är intresserade av entreprenörskap.

Utöver tävlingen erbjuder även Venture Cup Syd tillsammans med CIRCLE och Företagsekonomiska Institutionen vid Ekonomihögskolan i Lund en affärsplaneringskurs som använder själva affärsplanstävlingen som examinationsform. I år kommer jag även att deltaga på denna kurs i förhoppningen om att slipa till mina affärsidéer ännu mer.

Är du sugen på att tävla i Venture Cup (eller rent av kommer att läsa affärsplaneringskursen) så hade det varit väldigt skoj om du kunde lämna en kommentar eller slänga iväg ett mail till sebastian [at] agiley.se.