The thing that we’re trying to do at Facebook is to help people connect and communicate more efficiently.
— Mark Zuckerberg

Facebooks logotyp
Mark Zuckerberg

Fenomenet Facebook är det få som missat vid det här laget. Från att ha varit ett hobbyprojekt som 20-åriga (idag 23-åriga) Harvardstudenten Mark Zuckerberg drev från sitt studentrum har Facebook blivit ett internationellt fenomen som i samband med Microsofts uppköp av 1,6% av bolaget värderades till 15 miljarder dollar.

En intressant fråga att ställa sig är varför Facebook egentligen har blivit så populärt och framgångsrikt som det har blivit. Givetvis finns det inte ett övergripande svar till varför Facebook har lyckats då det troligtvis är en mängd faktorer som ligger bakom. För att inte göra det här inlägget till en spaltmetersrapport har jag dock valt att begränsa mig till ett perspektiv: Facebooks syfte.

I mitt tidigare inlägg ‘Vilket syfte har ditt företag?‘ skrev jag om boken ‘Purpose – The Starting Point of Great Companies‘ som behandlar fenomenet syfte och varför det är så viktigt för att skapa framgångsrika företag.

När man lyssnar på Mark Zuckerbergs keynote från South By Southwest Interactive Festival ’08 kommer man rätt snabbt underfund med vad Facebooks syfte är. Mark nämner vid ett flertal gånger att Facebook handlar om att hjälpa människor att kommunicera mer effektivt och därigenom ge människor möjligheten att skapa starkare, mer förtroendeingivande och mer empatiska relationer med sina medmänniskor. Enligt de teorier som presenteras i ‘Purpose – The Starting Point of Great Companies‘ har Facebook ett väldigt starkt och utpräglat altruistiskt syfte.

We think that Facebook has very profound effects on individuals in terms of helping them build more trusting and empathic relationships that enrich their lives.
— Mark Zuckerberg

Jag tror personligen att Marks vision och vilja att göra gott är roten till varför Facebook har blivit den framgång det blivit. Hade Facebooks fokus varit att göra en IPO så snabbt som möjligt (dvs. det mål många av dotcom-boomens offer strävade efter) tror jag att man hade lockat till sig fel sorts medarbetare och skapat en sämre produkt för slutkonsumenten. Genom att hela tiden fokusera på att man finns för att ge människor möjligheten att effektivisera sin kommunikation har man troligtvis inte bara byggt en bättre produkt utan även nått ut med sitt budskap och sin produkt till fler människor.

Som jag skrev tidigare är detta enbart ett av många perspektiv på varför Facebook har blivit en framgång. Jag är väldigt intresserad av andras åsikter om de bakomliggande orsakerna till framgången, så har du en teori, kommentera gärna!

  • P

    En viktig faktor i det tror jag är att man för första gången var sig själv. De flesta andra applikationer jag sett pre-Facebook var man alltid sitt smeknamn. Man dolde sig bakom något och hade ofta en avatar som inte var en bild på sig själv. Och det gjorde det lättare för folk att både hitta varandra och knyta kontakter. Facebook tog helt enkelt bort ett överflödigt lager som de flesta andra tjänster bar på.

  • Mm, här har du helt klart en poäng. På Facebook är jag Sebastian Johnsson, inte ‘lägg-till-valfritt-smeknamn-här’. Man bygger helt enkelt bättre relationer än vad man tidigare gjort, för nu är man sig själv och inte en avatar i mängden, precis som du skriver.

    Vilket jävla kommentarsflow du ligger inne med förresten :)!